Legal Notice

El lloc web i el domini www.emf.cat són titularitat de la societat Estudi Martí Franch, Arq del Paisatge, SL, (en endavant EMF) amb NIF B55218754, domiciliada a la Plaça Independència 14, 1r-1a, 17001 Girona; telèfon + 34 972 21 48 46; adreça electrònica info@emf.cat; inscrita al Registre Mercantil de Girona Tom 3001, Foli 106, Secció 8, Full GI-57483.

Política de privacitat

EMF es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per EMF implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. EMF no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

  • Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), EMF informa als usuaris d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per Estudi Martí Franch, Arq del Paisatge, SL, i sota la seva responsabilitat.
  • Finalitat: Les dades personals dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web, o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de processar la seva petició d’informació i gestionar qualsevol relació que mantingui amb nosaltres, i remetre-li informació, inclosos els mitjans electrònics, sobre els nostres serveis d’arquitectura.
  • Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. L’adreça electrònica és una dada obligatòries per poder contactar amb l’usuari.
  • Consentiment de l’usuari: El subministrament de les seves dades implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a les finalitats abans descrites, així com per a l’enviament de comunicacions via correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic, amb informació sobre els nostres serveis d’arquitectura. L’usuari podrà indicar-nos que no vol rebre aquest tipus d’informació enviant-nos un correu a info@emf.cat amb l’assumpte BAIXA.
  • Cessions: EMF únicament realitzarà cessions de dades quan ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.
  • Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, a Estudi Martí Franch, Arq del Paisatge, SL, a C/ Joaquim Vayreda, 63, 13-1, 17001 Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònica info@emf.cat
  • Mesures de seguretat: EMF l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
  • Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, EMF es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari li faciliti.
  • Cookies: EMF utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar la el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies.
  • Actualització de la Política de Privacitat: EMF pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.

Comunicacions electròniques a persones jurídiques

El fet de subministrar dades empresarials mitjançant aquesta web autoritza a EMF a remetre-li comunicacions electròniques amb informació sobre els seus serveis d’arquitectura. L’empresa podrà indicar-nos que no vol rebre aquest tipus d’informació enviant-nos un correu a info@emf.cat amb l’assumpte BAIXA.

Propietat intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web, incloent els seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i són titularitat exclusiva d’EMF. Els textos, imatges, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són per tant propietat exclusiva d’EMF o els seus llicenciants, per la qual cosa qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’EMF.

Data d’actualització: 27 de juliol de 2016

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more
ACCEPTAR